Benvinguts a Sumoy Assessors / Immostock

Assessoria d‘empreses a Torredembarra

SUMOY ASSESSORIA / GESTORIA A TORREDEMBARRA

Imatge del Servei Fiscal Tributari

Fiscal – Tributari

 • Confecció i presentació de les declaracions i liquidacions (IVA, IRPF, IS)
 • Tràmit expedient d’aplaçament d’impostos
 • Estudi sobre la forma més idònia per la creació d’un negoci
 • Assessorament i representació en procediment de gestió o inspecció tributària
 • Reclamacions i recursos davant òrgans administratius
Imatge Servei Comptable

Comptable

 • Elaboració de la comptabilitat
 • Tancaments comptables
 • Anàlisis de la situació econòmica de l’empresa (balanços financers, compte de pèrdues i guanys..)
 • Confecció llibres comptables.
Imatge Servei Laboral

Laboral

 • Assessorament en matèria laboral i Seguretat Social
 • Confecció de contractes de treballs i nòmines.
 • Altes, baixes i variacions de dades dels treballadors davant la Seguretat Social
 • Seguiment dels convenis col·lectius aplicables a l’empresa
 • Alta d’empreses, autònoms i demés règims del sistema de la Seguretat Social
 • Sol·licitud de pensions i prestacions
 • Representació de l’empresa davant Inspecció de treball i Seguretat Social
Imatge Servei Tràfic

Tràfic

 • Tramitació de canvis de nom de vehicles
 • Baixes
 • Matriculacions
 • Duplicats documentació vehicle
Imatge Servei Mercantil

Mercantil

 • Constitució de Societats Limitades, Societats Anònimes, Cooperatives
 • Sol·licitud denominació societat
 • Sol·licitud CIF d’una societat
 • Gestions en Registre Mercantil
 • Contractes mercantils
Servei declaracions renda

Declaracions Renda

 • Confecció i presentació de la declaració de renda
 • Patrimoni

Perquè triar Sumoy Assessors / Immostock?

AMPLIA EXPERIÈNCIA

Més de 20 anys d’experiència al servei dels nostres clients avalen la nostra feina.

SERVEIS A MIDA

T’oferim un servei personalitzat adoptat a les teves necessitats tant si ets empresa com a particular.

SEMPRE AL TEU COSTAT

T’acompanyem amb un tracte personal i proper per resoldre tots els teus dubtes.

EQUIP MULTIDISCIPLINARI

T’oferim un assessorament empresarial integral de la mà d’experts professionals.

Contacteu amb Sumoy Assessors a Torredembarra

D’acord amb l’establert en el REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES 679/2016 DE LA UNIÓ EUROPEA, (RGPDUE), Vostè consent que les seves dades siguin recopilades i tractats per SUMOY ASSESSORS CONSULTORS, S.L. amb la finalitat de prestar-li els serveis acordats i gestionar les tasques administratives, comercials i fiscal/comptables que d’ella es deriven, tal com indiquem en la informació detallada sobre protecció de dades. També li podran ser remeses comunicacions sobre les nostres activitats i serveis que puguin ser del seu interès. Les seves dades no seran cedits excepte obligació legal.

A SUMOY ASSESSORS CONSULTORS, S.L. li hem sol·licitat que ens comuniqui alguns de les seves dades personals per poder donar curs a la relació de negoci i comercial que mantenim ambdues parts, i per poder realitzar altres tasques relacionades. Tal com estableix el Reglament General de Protecció de Dades, des de la nostra entitat li oferim la següent informació detallada sobre la nostra Política de Privadesa i Protecció de Dades:

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: SUMOY ASSESSORS CONSULTORS, S.L.
CIF: B55708200
Adreça: Anton Roig, 8 43830 TORREDEMBARRA
Telèfon: 977 646 363
Correu electrònic: info@immostock.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A SUMOY ASSESSORS CONSULTORS, S.L. tractem les dades personals que ens ha facilitat per poder donar curs a la relació de negoci i comercial que ambdues parts han establert. Amb la finalitat de millorar l’estructura, organització, funcionament, etc. per part de la nostra empresa, cap la possibilitat que generem amb les seves dades un perfil de tipus comercial. En cap cas es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Per quant temps conservarem les seves dades?

SUMOY ASSESSORS CONSULTORS, S.L. conservarà les seves dades mentre romangui en vigor la relació establerta entre ambdues parts. Una vegada aquesta s’extingeixi, la nostra organització conservarà les seves dades mentre existeixin obligacions legals que ens obliguin a això. Una vegada prescrits aquests terminis legals, si la seva informació es cancel·larà.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part de la nostra organització són l’execució de l’encàrrec, que ambdues parts han subscrit, i el compliment de les obligacions legals que d’això es deriven per a la nostra organització. També podran estar basades en el consentiment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament cedim les seves dades a entitats i/o professionals que col•laboren amb nosaltres amb la finalitat de l’execució del contracte que ens uneix, i/o de donar compliment a les obligacions legals que d’això es derivi. No existeix un altre tipus de cessió de les seves dades ni tan sols a l’efecte de conservació.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè. o qualsevol altra persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SUMOY ASSESSORS CONSULTORS, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. SUMOY ASSESSORS CONSULTORS, S.L. deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a SUMOY ASSESSORS CONSULTORS, S.L. ens les ha proporcionat Vostè. lliurement i procedeixen de la documentació necessària que se li ha sol·licitat en el procediment de contractació a favor de la nostra empresa, per a la realització de l’encàrrec de treball.

Les categories de dades que es tracten són:

Identificatives:

 • Nom i cognoms
 • Adreça postal
 • DNI / NIF / CIF
 • Telèfons
 • Adreça de correu electrònic

Dades bancàries:

Tots els necessaris per a la gestió i / o domiciliació de cobraments i pagaments, com a número de compte bancari, targetes de crèdit / dèbit, mitjans de pagament electrònics i / o virtuals i altres mitjans de pagament.

SUMOY ASSESSORS

Antoni Roig, 8
43830 – Torredembarra

TEL +34 977 646 363

Email gestoria:
info@sumoy.cat

Email immobiliària:
info@immostock.es

Entrada local Sumoy Assessors a Torredembarra